COMUNICAT SOBRE ACCIDENTS

Els canvis fets per la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) en el procediment per tramitar els comunicats d’accident dels diferents socis/es del club, ens exigeix crear el nostre propi protocol d’actuació per poder així garantir tant l'atenció mèdica com l'orientació de la persona que ha patit l'accident.
Tot aquest protocol, descrit a continuació, serveix per a totes les persones federades: ja siguin jugadors/es, entrenadors/es, delegats/es del SESE...
PROTOCOL D'ACTUACIÓ:
• Si algú es fa mal s'ha de valorar primer si cal anar d’urgències o demanar hora de visita.
• Hi ha tres pòlisses diferents: una per a l’escola de basquet , una per als jugadors/es dels equips de premini fins a categoria de Cadet (inclosa) , i una altra per a tota la resta de federats/des t (des de Júnior cap amunt, inclòs l'staff tècnic, delegats/des i directius). Cal doncs consultar la informació fixant-se en la pòlissa que li pertoca a cadascú.
• Tota la informació de com fer aquests tràmits es troba a la web del club sese.cat i en tenen coneixement tots els nostres entrenadors/es.
• En el cas de visita d’urgència s'ha de trucar al telèfon corresponent perquè se li faciliti el nom del centre d’assistència i, llavors, poder visitar-se. Posteriorment s' ha de comunicar al club aquesta visita per tal que des del club es faci el comunicat d’accident corresponent.
• En el cas de visita ambulatòria també s'ha de trucar, però prèviament s'ha d'avisar al club perquè faci el comunicat d’accident, que cal tramitar-lo de forma prèvia per tal que la companyia es posi en contacte amb l’assegurat/da.
• En els dos casos, un cop rebuda l’assistència s'ha d’enviar el comunicat juntament amb l’informe mèdic al correu electrònic corresponent.
• El comunicat d’accident el fa el club i l’envia el club, però l’informe mèdic l’envia l'assegurat, perquè l’informe mèdic és confidencial.
• L'accident ha de ser comunicat en un termini màxim de set dies a la data de l'accident perquè la companyia l'accepti.
• El comunicat d’urgències té un cost de 20 euros, i el de visita ambulatòria 8 euros, que es carregarà juntament amb el proper rebut del jugador/a. També cal tenir present que el que es paga és el comunicat, i no la visita. És a dir, que si se’ns demana fer un comunicat i finalment es decideix no visitar-nos, es paga igualment. Les visites que s’hagin de realitzar, sempre que siguin el seguiment d’un sol comunicat d’accident no tenen cap altre cost afegit.
Recordem que per estar assegurat/da i per tant cobert/a per la mutualitat, la fitxa ha d’estar tramitada, és a dir, que s’ha d’haver lliurat al club tota la documentació que es requereix, especialment el certificat mèdic en el cas dels jugadors/es.
La Junta Directiva del SESE.

INFORMACIO PÒLISSA ESCOLA

INFORMACIÓ PÒLISSA DES DE PREMINIS A CADETS

INFORMACIÓ PÒLISSA JÚNIORS SÈNIORS, ENTRENADORS I DELEGATS