QUI SOM

Secció Esportiva Santa Eulàlia (S.E.S.E.)
EL SESE és una de les entitats esportives més antigues de Catalunya, fundada l’any 1952. Des d’ençà, l’entitat ha dut a terme una tasca de promoció de la pràctica esportiva amb la finalitat d’apropar l’esport a la comunitat (infants, joves i adults del barri).
Els orígens de la Secció Esportiva Santa Eulàlia es remunten al temps de la postguerra, en un entorn que es caracteritzava per una situació econòmica i social d’alta complexitat. Dins d’aquest context, a la Parròquia Santa Eulàlia de Vilapicina, una colla d’amics crearen el grup excursionista Secció Excursionista Santa Eulàlia, a final de la dècada de 1940. La Parròquia cedí al grup uns terrenys que es trobaven darrera de l’església al 1952, fundant-se al mateix any la Secció Esportiva Santa Eulàlia (S.E.S.E.).La seu social del Club Secció Esportiva Santa Eulàlia es troba situada al poliesportiu Ramon Aldrufeu de Virrei Amat (Districte de Nou Barris, Barcelona). El Districte de Nou Barris, en la seva trajectòria, s’ha caracteritzat per formar-se i constituir-se a través dels fluxos migratoris (primer, provinents d’altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol durant la dècada dels 60 i 70 i, recentment, provinents d’altres països a principis de segle), fenomen que ha donat lloc a processos associatius de caràcter veïnal, orientats a fer front a les desigualtats socials a través del teixit veïnal. Des d’aquesta mirada, el Club Secció Esportiva Santa Eulàlia ha orientat les seves accions a aportar des del món del lleure, l’oci i l’esport quelcom enriquidor per a la cohesió social en el teixit del barri.
En aquests moments, el Club Secció Esportiva Santa Eulàlia acull 1.418 socis, amb 24 equips federats de bàsquet (uns 250 jugadors), 1 equip masculí Projecte Specials (projecte liderat per la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL, que té com a principal objectiu fomentar la inclusió social d’aquest col·lectiu a través del temps de lleure, millorant la seva qualitat de vida amb la pràctica esportiva), 2 escoles d’iniciació a la pràctica esportiva (al bàsquet i a la gimnàstica rítmica, respectivament) i diferents grups d’usuaris adults que practiquen diverses activitats esportives no competitives. Val a dir que disposem de la subvenció de part de les nostres accions, activitats i projectes a través del Districte de Nou Barris (Ajuntament de Barcelona), de l’Institut Barcelona Esports, Federació ACELL….

MISSIÓ

El SESE acull com a pròpia la voluntat per fer present en el nostre entorn la pràctica esportiva en el temps de lleure i oci, oferint a la comunitat un nou espai per a realitzar-se íntegrament, en tant que a través de la promoció de l’esport es desenvolupen habilitats socials, físiques, intel·lectuals…

VALORS

El nostre Club, com a entitat socioeducativa de lleure i esport, assumeix com a propis els valors positius que se’n deriven de la pràctica esportiva des de la mirada de lleure. Aprofitant el tarannà vivencial i experiencial de la pràctica esportiva, fruit de l’acció protagonista dels usuaris (infants, joves i adults), per mitjà de l’ús del diàleg i la reflexió, promovem accions socioeducatives d’esport i lleure, basades en els valors del gaudi, de la creativitat, de la cultura d’esforç, de la confiança, de l’autoconeixement, del repte personal i d’equip, de la cooperació, de la responsabilitat, del respecte als altres, del companyonia, entre d’altres.

VISIÓ

El SESE per ser una entitat de referència des de la seva acció socioeducativa en temps de lleure i d’esport, vol:

  • Oferir un espai de lleure des dels valors positius que se’n deriven de la pràctica esportiva d’equip, acompanyant infants i joves en el seu desenvolupament des de la mirada del lleure i l’esport i oferint als usuaris adults un espai de promoció de l’esport com a eina de millora de la qualitat de vida, en clau d’esport, relacions socials…
  • Promoure un acompanyament als infants, joves i adults del club per viure l’esport de manera positiva, respectuosa i d’enriquiment personal i comunitari, d’acord amb els valors del club, tot combatent els contra-valors que en aquest moments es poden produir a la competició esportiva.
  • Desenvolupar accions socioeducatives a través de l’esport amb un clima de respecte, convivència i responsabilitat; construint una comunitat d’esport basada en un entramat de relacions, fruit d’una mirada transversal i global del Club.
  • Donar resposta als reptes socials, culturals i econòmics de l’entorn més proper, a través d’accions d’integració social mitjançant l’esport, essent un Club obert, acollidor, proper a tots, sensible amb la complexitat.
  • Promoure l’arrelament a la pràctica esportiva des de la infància, per tal que es produeixi una continuïtat de l’esport al llarg de tota la vida, especialment en clau de d’igualtat de la dona en la participació esportiva.
  • Vetllar per la cultura col·laborativa i de treball en equip, essent el valor del grup quelcom més valuós que la suma d’aportacions individuals.

EL BÀSQUET

Aquesta es l’activitat principal del club,

La secció masculina va ser creada des d’un primer moment a l’any 1952 i en la actualitat (temporada 2019-2020) es composa per 16 equips de totes les categories, des dels Preminis fins als Veterans. Aquesta secció arriba la formen més de 160 jugadors.

Enguany, la secció femenina que fa 39 anys que es va crear, i actualment (temporada 2019-2020) està formada per 11 equips de totes les categories, des de les Preminis fins a les Veteranes. La quantitat de jugadores d’aquesta secció és de 110 aproximadament.

D’acord amb el compromís del Projecte del Club amb els processos d’integració i inclusió social, tot confiant en la pràctica de l’esport com una eina per a la cohesió social, la secció de bàsquet també acull un equip de Specials, format per joves amb diversitat funcional intel·lectual, dins del marc de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL.

El nostre primer equip masculí, de categoria sènior, juga a la Liga EBA espanyola i el primer equip femenní en Primera Categoria, competicións, ambdues que impliquen desplaçar-se a moltes poblacions de tot el nostre territori i a algunes ciutats de fora de Catalunya.

El nombre d’espectadors que veuen algun partit de qualsevol dels equips d’aquesta secció està al voltant dels 1.300 setmanals.

Scroll al inicio