El SESE, contra la violència envers les dones

MANIFEST DEL MÓN DE L’ESPORT 2023

Avui commemorem el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les dones i afirmem ben alt i clar, en nom de la Secció Esportiva Santa Eulàlia
que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat. Perquè les violències masclistes no són un fet aïllat ni privat. Perquè les violències masclistes són el principal problema de seguretat pública que té el país. Perquè no són un problema de les dones. Són un problema de tota la societat.

Ens comprometem a trencar els silencis en els entorns familiars, d’amistats, laboral, educatiu, grups de xarxes socials, espais d’oci, al transport públic, al carrer o als terrenys de joc, i a tenir un paper proactiu en la prevenció, la detecció i intervenció. Cal denunciar comportaments agressius, discriminacions i desigualtats per acabar amb la impunitat i la reproducció de les violències.

Des del món de l’ESPORT, ens sumem a la lluita feminista dels agents i institucions del país per ajudar a garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes. Diem NO, amb fermesa, a actituds i comportaments masclistes de menyspreu, ridiculització, control o dominació envers les dones i els seus cossos.

Les dones i homes de l’esport volem un ESPORT SEGUR i lliure de violències, que apel·li sempre al respecte, la seguretat, la dignitat, la diversitat, la igualtat i la llibertat de totes les persones. Per un ESPORT garant de drets, volem joc net a tot arreu!

Scroll al inicio