Manteniment i Gent Gran

La secció de Manteniment va ser creada l’any 1989, fruit de la sensibilització del club per una de les necessitats i reptes socials més imperiosos en aquests temps, des de la mirada de l’activitat física i l’esport: la continuïtat en la pràctica de l’activitat física al llarg del temps, com a eina de promoció de la qualitat de vida, en les etapes de maduresa i envelliment (enviliment actiu).

Des d’aquesta perspectiva, aquesta secció comparteix la filosofia basada en què la població deixi de ser un mer espectador de l’esport i en prengui una part responsable i compromesa amb ell mateix, participant de manera activa en la pràctica de l’activitat física al llarg de la vida, d’acord amb les possibilitats i necessitats de cadascú.

Scroll al inicio