COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT

Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat és imprescindible disposar de llicència federativa vigent i de l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s’ha de comunicar prèviament l’accident (900 404 444). Posteriorment, el més aviat possible i com a màxim dins els següents 7 dies cal enviar el comunicat d’accident.

Núm. de pòlissa:

048957716 (ALLIANZ – AON), per al Sènior A Masculí

048961051 (Allianz-Unifedesport), per a la resta d’equips

En cas de ser necessari el servei d’Ambulància caldrà sol·licitar-lo a la Companyia (900 404 444).

Mentre el federat estigui de BAIXA MÈDICA no pot realitzar cap activitat esportiva. El fet de realitzar activitat esportiva estant de Baixa Mèdica pot ser motiu de tancament de l’expedient per part de la companyia i per tant de NO COBERTURA DEL SINISTRE I POSSIBLES ACCIDENTS POSTERIORS dins del període de Baixa Mèdica.

Scroll al inicio