Rítmica

La gimnàstica rítmica és una altra de les seccions del nostre club, la qual s’ofereix des de l’any 1992.

La mirada d’aquesta secció també és enfocada com Escola, en tant que presenta aquest caràcter d’iniciació a la pràctica de l’activitat física esportiva, acollint infants i joves d’edats compreses entre els 5 i els 13 anys; que configuren tres grups diferenciats, tenint en compte les seves edats, interessos, necessitats…: grup d’iniciació, de promoció i de tecnificació,

Tot i que aquesta secció del Club no participa en competicions, durant el decurs de l’any es duen a terme festivals d’exhibició; entenem que com a Club és necessari donar visibilitat, fer present i mostrar tot el treball que s’ha anat duent a terme dins d’aquesta secció.